Strona głównaUncategorizedZnaczenie stosowania herbicydów w rolnictwie

Znaczenie stosowania herbicydów w rolnictwie

Herbicydy można bezpiecznie stosować tam, gdzie ręczne pielenie jest niemożliwe lub uszkadza plon, na przykład na polach cebuli, czosnku, ziół, czy różnych zbóż.

Herbicydy są wygodne do stosowania na chwasty wieloletnie i pasożytnicze, gdzie inne metody nie są skuteczne. Mogą być skutecznie stosowane w uprawach o ścisłym zasadzeniu, w których ręczne i mechaniczne pielenie nie jest możliwe. Herbicydy są bezpieczne na erodujących i luźnych terenach, na których uprawa może przyspieszyć erozję gleby i wody. Środki ochrony roślin umożliwiają wczesne i terminowe sadzenie roślin. Chociaż jednorazowe zastosowanie herbicydu jest często wystarczające, metoda ręczna lub mechaniczna jest powtarzana po upłynięciu określonego okresu czasu. Herbicydy zabijają chwasty w zarodu zapobiegając ich wzrostowi i rozprzestrzenianiu. Kolejną zaletą jest to, że można takie środki ochrony roślin bezpiecznie stosować do zwalczania chwastów rosnących w utrudnionych sytuacjach, takich jak przejazd, pod drzewami owocowymi i na pofałdowanych ziemiach. Herbicydy zapewniają korzyści z terminowej kontroli chwastów poprzez niszczenie chwastów w krytycznym czasie.

W rolnictwie na terenach suchych skuteczna kontrola chwastobójcza zapewnia większe zużycie wody przez rośliny i mniejszą liczbę nieudanych plonów z powodu suszy.

Stosowanie herbicydów ułatwia planowanie i zarządzanie pracą dla różnych operacji rolnych w dużych gospodarstwach. Utratę składników odżywczych i wilgoci minimalizuje się przez stosowanie herbicydów przed wschodem lub przed siewem. W wielu częściach świata koszt zwalczania chwastów za pomocą herbicydów jest znacznie niższy niż koszt ręcznego pielenia. Zastosowanie środków chwastobójczych jako środka przedsiewnego może kontrolować chwasty przed ich zejściem z gleby, dzięki czemu plony mogą kiełkować i rosnąć w środowisku wolnym od chwastów lub przy minimalnej konkurencji na etapie sadzonki. Nie jest to możliwe w przypadku innych metod zwalczania chwastów, takich jak chaber bławatek. W rozsianych i wąsko rozmieszczonych roślinach herbicydy okazują się bardzo skuteczne w dotarciu do każdego chwastu. Metody mechaniczne nie są tak skuteczne w takich uprawach.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne