Strona głównaUncategorizedSeparacja, a rozwód ,czym się różnią od siebie te dwie sprawy sądowe?

Separacja, a rozwód ,czym się różnią od siebie te dwie sprawy sądowe?

Jednym ze współcześnie stosowanych metod rozwiązania kryzysu wielu małżeństw, prócz orzeczenia rozwodu jest również separacja. Rozwiązanie takie jest mniej dotkliwe dla obojga małżonków, a co najważniejsze jest ono odwracalne. W praktyce prawnej oznacza to, iż kiedy małżeństwie zostanie zażegnany wspólny kryzys, wówczas ich związek trwa, bez dalszych konsekwencji prawnych.

Przesłanki prawne do separacji, jakie są?

Zgodnie z przepisami prawa art. 61 1 § 1 KRO każdy sąd orzeka czasową separację, jeśli pomiędzy stronami nastąpił całkowity rozpad -ich wspólnego pożycia małżeńskiego. Jednak, jeżeli nie ma tutaj, tak jak w przypadku rozwodu dodatkowej przesłanki trwałości, która jest niezbędna, aby Sąd mógł orzec rozwód, wtedy jest to przesłanka pozytywna. W odróżnieniu -od pojęcia tzw. przesłanki zupełności, ma ona takie samo znaczenie, jak w przypadku każdego procesu rozwodowego. Albowiem przykładowo można o niej mówić, gdy nastąpiło zerwanie wszelkich więzi łączących obydwojga małżonków, także tych: duchowych, fizycznych oraz gospodarczych. Przy czym należy pamiętać o ustaleniu przesłanki (dowodu dot.) zupełności, która jest tutaj konieczna w postępowaniu przygotowawczym, na poczet postępowania obejmującego: ustalenie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego.

 Separacja, a rozwód różnice i jej aspekty 

W dalszym odniesieniu do separacji oraz podobnie jak ma to miejsce w przypadku rozwodu lub separacji ważne jest wskazanie dobra- najbliższej rodziny obojga procesujących się małżonków. Orzeczenie separacji jest niemożliwe do uzyskania w przypadku, kiedy w trakcie jej trwania miałoby ucierpieć dobro wspólnie posiadanych i wychowywanych małoletnich dzieci. Ponadto, jeżeli z pozostałych przyczyn losowych i innych, w których orzeczenie o separacji byłoby sprzeczne z zasadami oraz pozostałymi ustalonymi normami współżycia społecznego. Dlatego w takich specyficznych sprawach potrzebna jest osoba, która będzie służyć pomocą w tego typu sprawach. Dziś, w czasie powszechnej globalizacji świata istnieje możliwość wyboru obrońcy sądowego z całkowicie innego regionu, w którym się aktualnie mieszka. Dla przykładu: osoby mieszkające na Mazowszu mogą być reprezentowane w sądzie przez osoby świadczące wszelką pomoc w tym zakresie z drugiego końca Polski. W związku z czym wiele osób wpisuje w wyszukiwarkę hasła powiazane z miejscem zamieszkania np. adwokat Wrocław.

Zarówno w sprawie rozwodu, jak i separacji  kwestia  wspólnego posiadania-  małoletnich dzieci powinna być interpretowana (tłumaczona) jednakowo. Wobec tego omawiane aspekty sprawy rozwodowej  -nie dotyczą pełnoletnich  już dzieci, każdej ze stron. Sąd równocześnie rozstrzyga dalszy proces w oparciu o dostarczoną jemu dokumentacje  i dowody w sprawie mówiące np. o  złym stan zdrowia dzieci, kiedy wymagają one opieki i pomocy obydwojga rodziców oraz pomocy specjalistów lekarzy, a także dotyczy to również:

  • Małoletnich dzieci jednego lub obu małżonków, nawet jeżeli są one wychowywane razem dziećmi należącymi tylko do jednego z małżonków;
  • dziecka poczętego, ale dziecka jeszcze nie urodzonego;
  • małoletnich dzieci -wychowywanych przez obu małżonków, także w rodzinie zastępczej.

Kto może, a kto nie może ?, żądać orzeczenia separacji? 

Każdy z małżonków ma prawo żądać orzeczenia separacji. Faktycznie, kiedy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, natomiast drugi chce orzeczenia rozwodu  oraz  gdy żądanie to jest w pełni zgodnie i uzasadnione (wyjaśnione) z całym przedmiotem postępowania sądowego. Wtenczas sam Sąd może orzec rozwód. Jednak w sytuacji, gdy orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a samo żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione- w dalszych działaniach Sądu, a także samym przebiegu procesu, wówczas  zostaje orzeczona separacja małżeńska.

Separacja, a podział kosztów i władza rodzicielskie?

Sąd orzekając zarządzenie końcowe- wyrok, określa, (ustala) na mocy prawa- separację,
Podobnie jak trakcie rozwodu, sam organ sądowniczo-ustawodawczy orzeka/ określa dokładnie, który z małżonków ponosi całkowitą lub większa (częściowo) winę za rozpad  ich małżeństwa, a także rozstrzyga o podziale władzy rodzicielskiej oraz opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem lub dziećmi przez obydwojga rodziców, ale także traktuje (ustala i zarządza) oraz opisuje dodatkowe -inne kwestie prawne związane  kontaktem rodziców z dzieckiem lub dziećmi, lecz jednocześnie zasądza o przyznaniu alimentów – jednej ze stron procesu. Jednocześnie reguluje również ich wysokości, Sąd wykonuje  swoje wszystkie czynności procesowe na podstawie obowiązującego prawa. Przy czym każdy z małżonków nadal jest  prawnie zobowiązany (jako: naturalny opiekun prawny) do ponoszenia wszystkich kosztów utrzymania i wychowania własnego dziecka/ własnych dzieci.

Gdzie wystąpić o separację?

Właściwym miejscem  do wniesienia pozwu o separację jest -Sąd okręgowy. Dotyczy to miejscowego- Sądu, na którego okręgu (miejsca) małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Oczywiście jest tak sytuacji, gdy choć  jeden z nich w tym okręgu jeszcze przebywa, zamieszkuje. W razie niemożności skorzystania z takiej podstawy prawnej, ponieważ  jej nie ma, to  w takim momencie zostaje właściwy tylko Sąd miejsca,  gdzie znajduje się miejsce zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy jest również brak, w takiej sytuacji ma ona właściwy swój bieg  procesowy w sądzie miejsca zamieszkania powoda/ powodu.

Uwaga!: Jednorazowa, początkowa opłata od pozwu wynosi 600 zł zarówno przy wniesieniu pozwu o separację, jak i rozwód, koszty początkowych opłat – są niemalże identyczne.


SKUTKI SEPARACJI ORAZ ROZWODU:

Jak wyjaśnia jeden z obrońców sądowych, z regionu dolnośląskiego i zarazem doświadczony adwokat Wrocław, że sam rozwód powinien być podejmowany tylko jako ostateczne rozwiązanie małżeńskiego problemu. Na początek zawsze zaleca się, aby spróbować ratować jeszcze własne małżeństwo, na tyle, na ile się tylko da.

Jednak są dwie różnice pomiędzy rozrodem a separacją, oto one:

Różnica 1:
Samo orzeczenie separacji ma takie same skutki prawne wynikające z treści ogłoszonego wyroku końcowego, jak i podczas rozwodu. W orzeczenie rozwodu  ono jest wynikiem – całkowitego ustania relacji pomiędzy małżonkami (tzw. wspólność ustawowa dot. rodziny). Byli małżonkowie mogą zawierać nowe związki.

Różnica 2:
W przypadku separacji, obydwoje małżonkowie nie może zawrzeć innego nowego małżeństwa- ani sakramentalnego, ani tez cywilnego. Albowiem dopuściłby się wtedy przestępstwa. Przestępstwa określanego terminem prawnym jako: “bigamia”. Co więcej, sądowe orzeczenie rozwodu jest już niestety nieodwracalne!, natomiast w przypadku separacji jest jeszcze ono możliwe. Odwrócenie, cofnięcie, tego postępowania sądowego- musi być obustronne i w pełni zgodne, oczywiście z jawnym żądanie obu stron. W takich chwilach Sąd orzeka o zniesieniu separacji i do tego momentu ustala wszystkie jej skutki prawne.

Tak wygląda mniej więcej  w wielkim skrócie, uproszczeniu- praktyka rozwodowa oraz separacyjna w polskim wymiarze sprawiedliwości.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne