PIT 37. Kto go składa i kiedy?

0
1740

PIT 37 jest to deklaracja, przy pomcy której rozliczają się podatnicy osiągający dochody za pośrednictwem płatników, którzy rozliczają się wedle skali podatkowej (18% i 32%). Na druku tym rozlicza się zarobki z ubiegłego roku podatkowego, które podanik osiąga np. z pracy na etacie, umowy umów zlecenie, o dzieło oraz emeryturę, a także rentę. Wypełniany głównie na podstawie druku otrzymanego od płatnika do końca lutego.

PIT 37 – kto go składa
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT 37 wypisują osoby, które w ubiegłym roku podatkowym otrzymały za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcy) dochód z następujących źródeł:

– wynagrodzeń, a także innych dochodów ze stosunku pracy, a także pracy nakłdaczej,
– emerytur lub rent,
– świadczeń oraz zasiłków przedemerytalnych,
– należności z tytułu członkostwa w spółdzielniach rolniczych,
– zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
– stypendiów,
– dochodów z pracy wykonywanej osobiście, do której możemy zaliczyć między innymi umowę zlecenie,
– dochodów z praw autorskich, a także innych praw majątkowych,
– świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Pracy,
– koszty za pracę przysługujących czasowo aresztowanym bądź skazanym,
– koszty wynikające z umowy aktywnizacyjnej.

Dokument ten wypełniają również osoby, które nie prowadziły działalności pozarolniczej, a także specjalnych działów produkcji rolniczej, które są opodatkowane na ogólnych zasadch. Są to podatnicy, którzy nie mają obowiązku doliczania dochodów dzieci małoletnich do dochodów uzyskanych, a także jeżeli nie obniżają oni dochodów o straty poniesione w ubiegłych latach.

PIT 37 kiedy
Deklarację PIT 37 należy dostarczyć najczęściej do 30 kwietnia bierzącego rok, data ta różni się w zależności od tego w jakim dniu wypada. Najczęściej jeżeli jest to dzień niepracujący, termin ten wydłuża się do 2 bądź 4 maja. Poprawnie wypełnioną deklarację podatnik składa do odpowiedniegu Urzędu Skarbowego. Od 2019 roku jednak jest możliwość złożenia zeznania poprzez platformę Twój e-PIT, na której podatnik znajdzie deklarację wyliczoną przez pracownika Urzędu Skarbowego. Po zalogowaniu się do systemu podatnik ma za zadanie sprawdzić, czy poprawność danych, które się tam znajdują. W systemie tym jest także możliwość dodania ulg, które należą się podatnikowi. Po zweryfikowaniu danych przesyła deklarację do Urzędu Skarboego.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.