Strona głównaPozostałePIT 37. Kto go składa i kiedy?

PIT 37. Kto go składa i kiedy?

PIT 37 jest to deklaracja, przy pomcy której rozliczają się podatnicy osiągający dochody za pośrednictwem płatników, którzy rozliczają się wedle skali podatkowej (18% i 32%). Na druku tym rozlicza się zarobki z ubiegłego roku podatkowego, które podanik osiąga np. z pracy na etacie, umowy umów zlecenie, o dzieło oraz emeryturę, a także rentę. Wypełniany głównie na podstawie druku otrzymanego od płatnika do końca lutego.

PIT 37 – kto go składa
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT 37 wypisują osoby, które w ubiegłym roku podatkowym otrzymały za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcy) dochód z następujących źródeł:

– wynagrodzeń, a także innych dochodów ze stosunku pracy, a także pracy nakłdaczej,
– emerytur lub rent,
– świadczeń oraz zasiłków przedemerytalnych,
– należności z tytułu członkostwa w spółdzielniach rolniczych,
– zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
– stypendiów,
– dochodów z pracy wykonywanej osobiście, do której możemy zaliczyć między innymi umowę zlecenie,
– dochodów z praw autorskich, a także innych praw majątkowych,
– świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Pracy,
– koszty za pracę przysługujących czasowo aresztowanym bądź skazanym,
– koszty wynikające z umowy aktywnizacyjnej.

Dokument ten wypełniają również osoby, które nie prowadziły działalności pozarolniczej, a także specjalnych działów produkcji rolniczej, które są opodatkowane na ogólnych zasadch. Są to podatnicy, którzy nie mają obowiązku doliczania dochodów dzieci małoletnich do dochodów uzyskanych, a także jeżeli nie obniżają oni dochodów o straty poniesione w ubiegłych latach.

PIT 37 kiedy
Deklarację PIT 37 należy dostarczyć najczęściej do 30 kwietnia bierzącego rok, data ta różni się w zależności od tego w jakim dniu wypada. Najczęściej jeżeli jest to dzień niepracujący, termin ten wydłuża się do 2 bądź 4 maja. Poprawnie wypełnioną deklarację podatnik składa do odpowiedniegu Urzędu Skarbowego. Od 2019 roku jednak jest możliwość złożenia zeznania poprzez platformę Twój e-PIT, na której podatnik znajdzie deklarację wyliczoną przez pracownika Urzędu Skarbowego. Po zalogowaniu się do systemu podatnik ma za zadanie sprawdzić, czy poprawność danych, które się tam znajdują. W systemie tym jest także możliwość dodania ulg, które należą się podatnikowi. Po zweryfikowaniu danych przesyła deklarację do Urzędu Skarboego.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne